Umów się na wymianę opon On-Line
w sieci naszych serwisów

Kredyt ratalny Sygma Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce jest idealnym rozwiązaniem dla osób chcących w prosty i szybki sposób sfinansować swoje zakupy, bez nadmiernego obciążania domowego budżetu. Przejrzyste warunki jego uzyskania oraz szeroka dostępność w sklepach naszych partnerów sprawiły, że z naszej pomocy w zakupach skorzystało już ponad milion klientów!

Dbamy o to, by nasz kredyt ratalny był powszechnie dostępny - dlatego możesz o niego wnioskować na uproszczonych zasadach. Kwoty kredytu są indywidualnie określane dla Klienta i mogą sięgać nawet do 20 000 zł.

W niektórych przypadkach, by lepiej dopasować naszą ofertę do Twoich potrzeb, wymagamy udokumentowania dochodów w następującej formie:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 • jeśli jesteś na emeryturze - dowód wypłaty świadczenia (wyciąg z konta lub odcinek) lub kserokopia* ostatniej decyzji o waloryzacji / przyznaniu / przeliczeniu świadczenia
 • jeśli otrzymujesz rentę - dowód wypłaty świadczenia (wyciąg z konta lub odcinek) oraz kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu / waloryzacji / przeliczeniu świadczenia
 • osoby prowadzące gospodarstwo rolne - kserokopia* decyzji z Urzędu Gminy w formie aktualnego nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne, na dany rok, z której wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, lub oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy potwierdzający fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą:
 • kserokopia* zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesję, zezwolenie, odpis / wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego),
 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach
 • kserokopie* dowodów wpłat składek ZUS
 • kserokopie* PIT za ostatni rok kalendarzowy

 • Na postawie indywidualnej decyzji Banku mogą zostać zaakceptowane również inne dokumenty potwierdzające fakt uzyskiwania dochodów.

  *oryginał do wglądu

  Umów się na wymianę opon On-Line

  Zarejestruj się w naszym serwisie i dołącz do zadowolonych klientów

  rezerwuj wymiane